online marketing, Petr Hochmajer

 

 

 

 
 

o stromíku

O Stromíku

Na začátku byla maminka, která šla za svým snem, dopřát svým dětem školku bez zdí a plotů. Učit se prožívat s otevřenými smysly i srdcem na lukách a v lesích. A tak jako jeden z prvních svého druhu vznikl Dětský lesní klub v Pozořicích.

Dětský lesní klub Stromík je certifikovaný Asociací lesních mateřských škol a nabízí plnohodnotnou alternativu předškolního vzdělávání. 

Provozovatelem lesního klubu Stromík je Kavyl z.s. Provoz klubu je podpořen dobrovolnou spoluprací rodičů dětí, činností nadšenců a v současné době je hrazen z příspěvku rodičů a sponzorských darů.
 

Co nabízíme

předškolní vzdělávání pro děti od 3 let 

- jsme pro děti otevřeni každý všední den od 7:30 do 16:00

- vycházíme z lesní pedagogiky a konceptu Respektovat a být respektován

-  zázemí školky tvoří jurta a hájenka v blízkosti lesa a také velká zahrada

- program realizujeme převážně v přírodě

- nabízíme přátelské a otevřené prostředí všem dětem, rodičům a pedagogům 

- řadu kroužků a zájmových činností v průběhu týdne

 

Z čeho vycházíme

Vycházíme z Rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy vydaného MŠMT. Na jehož podkladě vytváříme školní vzdělávací program, přizpůsobený potřebám dětí. 

Inspirovali jsme se koncepcí lesních mateřských škol v zahraničí. Naše pedagogická koncepce je založena na myšlence " s dětmi venku za každého počasí, bez zdí a plotů". Při provázení dětí poznáváním a učením využíváme rozmanitého prostředí lesa, který nabízí široké možnosti pro rozvoj všech klíčových kompetencí dětí. 

V případě velmi nepříznivého počasí, čímž se rozumí venkovní teplota pod -10 stupňů nebo prudký nárazový vítr (bouřka), se činnost klubu přesouvá do chráněných míst, která neohrožují zdraví dítěte – prostory hájovny, jurty, návštěva divadla nebo muzea. 

 

Pedagogická koncepce

Metody, které pedagog – průvodce používá při práci s dětmi:

  • pedagog používá především metody prožitkového učení – metodiku, kterou původně vyvinul pedagog J.Cornell pro pobyt s dětmi v přírodě
  • Podpora přirozeného pozorování, experimenty – pedagog je dítěti průvodcem v jeho vlastním poznávání, podporuje jeho přirozenou zvídavost a tím mu pomáhá rozvíjet jeho znalosti a dovednosti
  • Volná hra – jako přirozený proces učení – spontánní hra dětí, cílevědomé zařazení společné hry s danou tématikou
  • Rituály - každý den v lese je doprovázen rituály, které dávají dětem jistotu a hranice, děti se lépe orientují v čase. Takovým rituálem je např.: ranní diskuzní kruh, polední  komunitní kruh, čtení pohádek a příběhů při odpoledním odpočinku, zvonění na zvoneček jako znamení pro děti, že se mají seběhnout. Oslava narozenin – vždy všechny děti narozené v daném měsíci –  narozeninový pytel, zpívání narozeninové písničky, dort.
  • Drama-terapeutické metody – děti provází látkový maňásek – lesní skřítek, který pomáhá při adaptaci nových dětí, děti se učí projevovat vlastní pocity pomocí divadla, zařazovány jsou dramatické hry s tématikou ze života zvířat.
  • využíváme prvky Waldorfské pedagogiky, inspirujeme se se alternativními pedagogickými směry

 

 Zázemí 

Zázemí Stromíku tvoří rozhlehlá zahrada. Na zahradě jsou prolézačky, houpačky, skluzavka. Na zahradě máme ovocné stromy a také záhonky na nichž pěstujeme bylinky i zeleninu. Podél zahrady jsou vysázeny ovocné jedlé keře, které když se blíží léto, lákají k mlsání. 

Jako zázemí k odpočinku či při nepřízni počasí nám slouží hájenka, týpí a útulná jurta, protože tam Vás do kouta nikdo postaví. 

Hned za zahradou se rozléhá les, do kterého vyrážíme za poznáváním i dobrodružstvím. 

Program

7:30-8:45 – příchod dětí, rukodělné a výtvarné činnosti

do 9:00 – volná hra dětí
9:00-9:30 – přivítání, úklid hraček, ranní kruh
9:30-10:00 – svačina, odchod do lesa
10:00-11:30 – společná hra děří v lese
11:30-12:00 – návrat do zázemí, hygiena, klidná hra
12:00-13.00 – oběd
13:15-13:30 – hygiena, možnost k vyzvedávání dětí po obědě
13:30-14:00 – polední odpočinek, čtení pohádky
14:00-14.15 – svačina
14:00- 15:30 – předškolní příprava a volně navazující odpolední kroužky pobyt na zahradě
15:30 - 16:00 - vyzvedávání dětí
 
Kroužky a předškolní příprava
 
V rámci kroužků a pravidelně organizovaných aktivit nabízíme muzikoterapii s bubnováním, výtvarný kroužek, hypoterapii s poníkem Harrym, angličtinu, aktivity spojené s prvky divadelní výchovy, práci s ostrými nástroji. 
 
Předškolní přípravě se věnujeme podle potřeb dítěte v rámci aktivit během celého týdne. Zároveň se věnujeme také soustředěné předškolní přípravě zaměřené na cílený rozvoj kompetencí předškoláka. Součástí našeho programu jsou písničky, básničky, pohybové hry na rozvoj motoriky i logopedická cvičení. 
 

Podpořte nás

Pokud je Vám činnost Dětského klubu Stromík sympatická a rádi byste jej podpořili, můžete tak učinit několika způsoby:

Zakoupením konkrétní pomůcky či drobného vybavení

Finančním darem. Finance na rozvoj činnosti Stromíku zajišťujeme z příspěvků rodičů a sponzorských darů. S vděčností přijmeme jakýkoliv finanční příspěvek, který můžete poukázat na konto 2601593939/2010. Dary budou beze zbytku využity na úpravy, opravy a dovybavení zázemí pro děti, výukové pomůcky a herní prvky.

Výpomocí na brigádách a akcích pro děti. Budeme rádi za každou výpomoc při přípravě dřeva na zimu, budování zahrady, sekání trávníku, přípravě slavnosti a podobně.

Odkaz na gift. 

 

 

Dokumenty

 Provozní řád

ke stažení zde

 

 

 

Stromík v médiích

17.12.2019

Česká televize se v pořadu Události v regionech věnovala lesním školkám a 17.12.2019 navštívila náš lesní klub Stromík. Reportáž naleznete ZDE.

 

23.2.2016

Česká televize navštívila 23.2.2016 Pozořice a zaujal je i dětský lesní klub Stromík. Reportáž v rámci pořadu Tři minuty z... je ke shlédnutí  ZDE.

 


rychlý kontakt

777 145 343

klara.krchnava@stromik.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nakupujete na internetu?Zapojili jsme se do projektu

GIVT, který spolupracuje s více než 800 e-shopy. Stačí před každým nákupem navštívit www.givt.cz – na horní liště vyberte možnost přispívám na Kavyl z.s. a část peněz z Vašeho nákupu půjde na naši organizaci a vy nezaplatíte nic navíc! Děkujeme, že na nás myslíte :)

 

 

 

 

 

© Dětský lesní klub Stromík  | Webmaster: LIVEBOX, a.s.